Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Харківської області у 2018 році
(тис.дол.США)
  Експорт Імпорт
рік І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. рік І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.
Усього1 339650,5 73944,4 80940,8 94056,0 90709,3 65470,7 12623,2 17738,7 16429,8 18679,1
 Послуги з переробки матеріальних ресурсів 5000,3 2 2 1460,8 480,9
   Послуги для переробки товарів за кордоном 5000,3 2 2 1460,8 480,9
 Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 20023,5 2314,9 4946,6 6255,9 6506,1 12125,7 488,0 3801,5 2349,8 5486,5
    з них                    
   Ремонт машин та устаткування 1496,8 247,3 307,8 422,4 519,4 2117,7 255,9 545,6 531,4 784,9
   Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів 1625,6 2 402,3 2 1005,8 85,4 29,2 23,3 2 2
   Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів 12739,4 2 2 3694,9 4231,4 9786,2 2 2 2 2
 Транспортні послуги 17949,7 3523,4 4564,9 4992,5 4868,9 7336,4 1917,8 1679,9 1998,5 1740,2
    з них                    
   Послуги повітряного транспорту 2 1180,7 1431,5 2 1299,1 3649,6 884,3 774,6 1152,0 838,8
   Послуги залізничного транспорту 1663,7 361,9 577,3 375,7 348,9 500,6 202,0 118,7 98,5 81,4
   Послуги автомобільного транспорту 11008,0 1980,8 2556,1 3250,2 3220,9 2266,8 578,1 602,6 529,7 556,5
 Послуги, пов’язані з подорожами 46099,9 9680,4 6002,2 17346,0 13071,4 9067,6 1294,2 2479,2 3546,8 1747,4
    з них                    
    Послуги під час інших ділових подорожей 1615,5 266,9 419,9 525,3 403,4 5613,9 1112,9 1484,5 1492,4 1524,1
    Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю 44063,5 9274,5 5491,5 16718,7 12578,9 2 2 2
 Послуги з будівництва 2540,3 829,5 2 659,6 2 365,3 2 2 72,3 2
    з них                    
    Будівництво за кордоном 2540,3 829,5 2 659,6 2 2 2 2 2
 Послуги зі страхування 2 2 2 2
 Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 2 2 2 2 2 2756,0 642,8 782,4 621,4 709,4
    з них                    
    Інші послуги фінансового посередництва 2 2 2 2 2 2755,7 2 782,3 2 709,4
 Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 1120,5 261,7 262,8 264,2 331,8 3989,3 936,2 862,0 996,3 1194,8
    з них                    
    Послуги пов’язані з ліцензійною діяльністю 335,5 49,5 34,2 32,1 219,6 645,6 183,8 170,4 150,3 141,1
Інші роялті 785,1 212,2 228,7 232,1 112,2 1301,7 2 2 390,4 393,1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 214019,1 48997,9 54516,0 54566,8 55938,4 3595,4 1637,1 450,3 850,2 657,9
з них                    
Комп’ютерні послуги  207273,6 47333,3 52776,4 52822,5 54341,4 3258,1 1561,0 391,8 760,0 545,3
Інформаційні послуги  2 2 2 1744,3 1597,1 184,6 40,9 30,2 2 2
 Ділові послуги 31924,5 6685,7 7959,5 8276,2 9003,1 26200,9 5658,7 7498,5 5984,4 7059,3
   з них                    
   Послуги дослідження та розробки 9517,0 2165,0 1922,8 2589,4 2839,7 298,7 50,9 2 2 106,0
   Професійні та консалтингові послуги 3297,3 978,4 662,5 847,8 808,7 20191,6 4510,4 5711,5 4584,7 5385,0
   Наукові та технічні послуги 17840,1 3237,0 5115,0 4567,2 4921,0 2574,1 565,1 990,2 416,5 602,3
   Послуги операційного лізингу 678,9 154,4 165,0 181,0 178,6 21,2 9,8 6,7 3,8 1,0
   Послуги пов’язані з торгівлею та посередницькі послуги 100,7 2 2 2 2 2351,5 254,5 649,4 724,6 723,0
   Інші ділові послуги 456,0 93,9 67,0 80,2 214,9 763,8 268,0 2 2 242,0
 Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 2 236,3 214,8 2 272,8 2 2 2
 Державні та урядові послуги 33,2 8,3 8,1 9,8 7,1
1 В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech