Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у липні 2016 року

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2016 році

 

Не пізніше  2 липня

ф.№37-сг (місячна) «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за  переліком, визначеним органом державної статистики.

ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком, визначеним органами державної статистики.

 

Не пізніше  4 липня

–ф.№1-ціни (житло)(квартальна) «Звіт про ціни на ринку житла» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості. 

–ф.№1-зерно (місячна) «Звіт про  надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики. 

–ф.№11-заг (квартальна) «Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м`яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики.

–ф.№13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого, за переліком, визначеним органом державної статистики.

–ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

–ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

–ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообігу» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

–ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та  фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС.

 

Не пізніше 5 липня

–ф.№21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

–ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремленні підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

–ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» – подають юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

–ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

–ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

 

Не пізніше 7 липня

–ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

–ф.№10-зез (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» – подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

–ф.№13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» – подають юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон.

–ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

До 11 липня

–ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» – подають юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів; зовнішньоторговельні об`єднання фірми, акціонерні товариства, що діють на території всієї України, та головні офіси яких розташовані в м. Києві; місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня.

Не пізніше 11 липня

–ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

№2К-П (квартальна) «Анкета для промислового підприємства » - надають юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики;

№2К-С (квартальна) «Анкета для сільськогосподарського підприємства » - надають юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики;

  №2К-Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства » - надають юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики;

№2К-Т (квартальна) «Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів »надають юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики;

№2К-СП (квартальна) «Анкета для підприємства сфери послуг »надають юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики;

–ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№1-риба (квартальна) «Звіт про добування водних біоресурсів» – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики.

 

Не пізніше 12 липня

ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

 

Не пізніше 15 липня

         –ф№2-буд (квартальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

         –ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

        –ф.№1-заборгованість (ЖКГ)(місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи),  надають населенню комунальні послуги.

Не пізніше 18 липня

      –ф.1-торги (квартальна) «Звіт про здійснення державних закупівель»подають юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

       Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)).

  Не пізніше 20 липня

        –ф.№31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

        –ф.№14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв`язку» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – оператори/провайдери поштового зв`язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу.

        –ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначенні за переліком органів державної статистики.

 

   Не пізніше 22 липня

         –ф.№1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначенні за переліком органів державної статистики.

 

Не пізніше 25 липня

        –ф.№1-Б (квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики .

–ф.№2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» – подають юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

фінансова звітність (квартальна) – подають усі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

ф.№1-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення» – подають юридичні особи, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

–ф.№1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

–ф.№3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

–ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт  про обсяги реалізованих послуг» – подаютьюридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.

–ф.№1-наука (піврічна) «Звіт  про виконання наукових та науково-технічних робіт» – подаютьюридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконували наукові та науково-технічні роботи.