Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у січні 2017 року

        

          Терміни подання статистичної звітності у січні 2017 року

 

 

        

Не пізніше 3 січня

     –ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

     –ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

          –ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» – подають юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі,  за переліком, визначеним органами державної статистики.

         ф.№1-ціни (житло)(квартальна) «Звіт про  ціни на ринку житла» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості. 

                                                                                             

                                                                        Не пізніше 4 січня

          ф.№1-зерно (місячна) «Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання» – подають юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики.

        –ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

        –ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

        –ф.№11-заг (квартальна) «Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м`яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики.

          –ф.№13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого, за переліком, визначеним органом державної статистики.

          ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС.

          ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообігу» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

                   –ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні  й (або) пасажирські автоперевезення.

 

                                                                       Не пізніше 5 січня

          –ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

          –ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

         ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською  електричкою.

            ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» – подають юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

 

                                                                    Не пізніше 10 січня

         –ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи,  за переліком,  установленим органами державної статистики.

        –ф.№10-зез (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» – подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції  від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

        –ф.№13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» – подають юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон.

        –ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за  переліком, визначеним органами  державної статистики.

        –ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

        –ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» – подають юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів; зовнішньоторговельні об`єднання фірми, акціонерні товариства, що діють на території всієї України, та головні офіси яких розташовані в м. Києві; місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня.

         –ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

         –ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

         №2К-П (квартальна) «Анкета для промислового підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами  державної статистики;

         №2К-С (квартальна) «Анкета для сільськогосподарського підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами державної статистики;

         №2К-Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним органами  державної статистики;

         –№2К-Т (квартальна) «Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів»надають  юридичні особи за переліком, визначеним органами   державної статистики;

          №2К-СП (квартальна) «Анкета для підприємства сфери послуг»надають юридичні особи за переліком,  визначеним органами державної   статистики;

          –ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

 

                                                                   Не пізніше 12 січня

           ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

 

                                                                   Не пізніше 16 січня

          ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

          ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

         ф.№2-буд (квартальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об'єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

       ф.1-торги (квартальна) «Звіт про здійснення державних закупівель»подають юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

       Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)).

 

                                                                    Не пізніше 20 січня

          ф.№1-НК (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури» – подають вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру або докторантуру. 

          ф.№24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

       ф.№1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» – подають органи  уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

       ф.№21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

       ф.№2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного  повітря» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають стаціонарні джерела викидів, за переліком, визначеним Держстатом.

         –ф.№14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв`язку» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – оператори/провайдери поштового зв`язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу.

        ф.№31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності  яких є вантажні й (або) пасажирські  автоперевезення.

        ф.№1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів»
 – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики.

        –ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначенні за переліком органів державної статистики.

 

                                                               Не пізніше  23 січня

          –ф.№1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначенні за переліком органів державної статистики.

 

                                                                 Не пізніше 25 січня

         ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт  про обсяги реалізованих послуг» – подаютьюридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.

         –ф.№1-НО (наука/оборона)  (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення» – подають юридичні особи, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

        ф.№2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» – подають юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.