Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у травні 2017 року

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2017 році

 

Терміни подання статистичної звітності у травні 2017 року

 

Не пізніше 3 травня

-ф.№24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи,  які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

 

Не пізніше  4  травня

-ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо.

-ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.  

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС.         

-ф.№1-зерно (місячна) «Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики.

-ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» – подають  юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

Не пізніше  5  травня

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають  спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають  спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

 

-ф.№21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  за переліком, визначеним органом  державної статистики.

-ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

 -ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділиюридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів(пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

   

Не пізніше 10 травня

-ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної   статистики.

-ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність.

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

-ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи,  які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції  військового призначення та подвійного використання.

 

Не пізніше 12травня

-ф.№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними  видами діяльності промисловості.

 

Не пізніше 15 травня

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії»  подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи),  надають населенню комунальні послуги.

 

Не пізніше 22 травня

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи визначені за переліком органів державної статистики.

–ф.№1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики.

 

Не пізніше 25 травня

-ф.№51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» – подають фізичні особи-підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодами, укладеними з органами місцевої влади усіх рівнів.