Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у вересні 2014 року

Терміни подання статистичної звітності у вересні 2014 року

Не пізніше 1 вересня

–ф.№1-от (один раз на рік) «Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 2014р.» – подають дитячі заклади оздоровлення та відпочинку після завершення роботи закладу.

Не пізніше 2 вересня

–ф.№4-мтп (місячна) “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

–ф.№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи (підприємства) їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком встановленим органам державної статистики.

ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу”  подають юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС та АГНКО.

До 2 вересня

ф.№37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

ф.№24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

До 3 вересня

–ф.№51-зал (місячна) “Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничим транспортом загального користування” – подають управління залізниці.

3 вересня

На 3 день після звітного періоду

–ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

Не пізніше  4 вересня

–ф.№1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг)” – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, фізичні особи підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№51-авто (місячна) “Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають  юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення .

До 4 вересня

–ф.№1-зерно (місячна) “Наявність  і надходження зернових та олійних культур” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

Не пізніше 5 вересня

–ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

–ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

До 5 вересня

–ф.№21-заг (місячна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи,  які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

–ф.№51-ЦА (місячна) ”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають аеропорти, авіаперевізники усіх форм власності, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден.

–ф.№2-етр (місячна) ”Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають юридичні особи перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами мА міською електричкою; органу державної статистики за місцезнаходженням.

Не пізніше 8 вересня

–ф.№1-ПВ (місячна) ”Звіт з праці” – подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

–ф.№1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

  8 вересня

–ф.№1-послуги (місячна) ”Звіт про обсяги реалізованих послуг” – подають юридичні особи усіх форм власності та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності.

До 10 вересня

–ф.№1 (риба) (місячна) “Добування водних біоресурсів” – подають юридичні особи,  які  здійснюють рибогосподарську діяльність,  за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

Не пізніше 10 вересня

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають  юридичні особи, які здійснюють експортні – імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

–ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

Не пізніше 12 вересня

–ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 вересня

–ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – подають  юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

22 вересня

–ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

–ф.№1-ціни (пром)(місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають промислові підприємства.

–ф.№1-ціни (пром)(місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб ,які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями “B”,”C”,”D”(незалежно від основного виду діяльності).

–ф.№2 (місячна) “Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку” – подають органи державної статистики за місцезнаходженням стосовно ринків, на яких здійснюється продаж сільгосппродуктів і худоби.

–ф.№А (місячна) “Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку” – подають юридичні особи, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, установленим органами державної статистики.

Не пізніше 30 вересня

–ф.№77-РВК (один раз на рік)«Звіт про кількість дітей шкільного віку у 2014 році » (станом на 1 вересня) – подають відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів.