Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у березні 2015 року

 Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2015 році

 

Терміни подання статистичної звітності у березні 2015 року

До 2 березня

-ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи.

2 березня

-ф. №7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 2014 році» – подають юридичні особи.

–ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» - подають юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

–ф.№2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»  – подають юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

–ф.№1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 2015 року»подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості.

–ф.№1-опт (річна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

–ф.№7-торг (річна) «Звіт про наявність торгової мережі» – подають юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.   

–ф.№3-торг (річна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства» – подають юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із  роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.   

-ф.№2-торг (авто)(річна) «Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них за 2014 рік» - подають юридичні особи, основним видом діяльності яких є торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям  до них, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

–ф.№1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2014 рік»– подають юридичні особи, які надають послуги з тимчасового розміщування; підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають засоби, що надають послуги з тимчасового розміщування; фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування.

–ф.№1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність за 2014 рік» – подають фізичні особи-підприємці – суб'єкти туристичної діяльності та юридичні особи – суб’єкти туристичної діяльності.

-ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які  здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком визначеним органами державної статистики.

Не пізніше  2  березня

–ф.№1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності» - подають юридичні особи, які у звітному періоді створювали і (чи) використовували передові технології та об’єкти права інтелектуальної власності.

–ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2014 рік –подають юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження  підприємства» за 2014 рік –подають юридичні особи (підприємства) за переліком,визначеним органами державної статистики.

- ф.№1-послуги (річна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.

- ф.№2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований).

–ф.№2-ферм (річна) «Основні показники господарської  діяльності фермерського  господарства, малого підприємства у сільському господарстві»  – подають фермерські господарства (юридичні особи), малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

–ф.№50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільгосподарських підприємств»  – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

–ф.№10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність» – подають  юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за  переліком, визначеним органами державної статистики.

ф.№2-тп (мисливство) (річна) «Ведення мисливського господарства» – подають юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» – подають  юридичні особи,   які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за  переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики.

-ф.№1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.  

–ф.№4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

–ф.№11-ер (річна) «Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії» – подають юридичні особи, відокремлені  підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії  менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення.

–ф.№11-мтп (річна) «Звіт про результати використання палива, тепло енергії та електроенергії» – подають Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище.

–ф.№11-мтп (вер)(річна) «Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів» – подають разом зі звітом за формою №11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності.

–ф.№11-мтп (паливо)(річна) «Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції (робіт)» – подають разом із звітом за ф.№11-мтп (річна) - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності.

–ф.№1-біржа (річна) «Звіт про діяльність біржі» – подають товарні біржі.

–ф.№2-Б (річна) «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів» – подають  великі та середні акціонерні товариства, що визнані такими відповідно до законодавчих критеріїв, а також банки.

–фінансова звітність (річна) – подають всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

–ф.№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

–ф.№ ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014рр.» – подають юридичні особи за переліком, визначеним органами державної  статистики.

–ф.№1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» – подають юридичні особи за переліком, визначеним  органами державної статистики .

–ф.№  ДН (річна) «Картка обліку доктора наук», Додаток №1 до форми № ДН (річна) «Список змін  до картки доктора наук», Додаток №2 до форми № ДН (річна) «Список докторів наук, які вибули у звітному періоді» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,  у яких працюють доктори наук.

–ф.№  КН (річна) «Картка обліку кандидата наук», Додаток №1 до форми № КН (річна) «Список змін до картки кандидата наук», Додаток № 2 до форми  № КН (річна) «Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді» – подають юридичні  особи, відокремлені підрозділи юридичних, у яких працюють кандидати наук.

-ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

До 4 березня

-ф.№1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

Не пізніше 4 березня

-ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообігу» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та  фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

-ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

Не пізніше 5 березня

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремленні підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

-ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

До 10 березня

-ф.№1 риба (місячна) «Добування водних біоресурсів» – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

Не пізніше 10 березня

-ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

-ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи,  які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

-ф.№1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації» – подає керівний орган громадської організації зі статусом юридичної особи, легалізованої відповідно до Закону України “Про громадські об`єднання”.

ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

Не пізніше 12 березня

-ф.№1-ПЕ «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів,  переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 березня

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи),  надають населенню комунальні послуги.

20 березня 

- ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

23 березня

–ф.№1-ціни (пром)(місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.