Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у липні 2014 року

 

Терміни подання статистичної звітності у липні 2014 року

До 2 липня

-ф.№37-сг (місячна) “Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше 2 липня

-ф.№4-мтп (місячна) “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти – органу державної статистики за місцем здійснення діяльності.

2 липня

-ф.№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи (підприємства) , їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” подають фізичні особи-підприємці, юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС та АГНКС.

До 3 липня

-ф.№51-зал (місячна) “Звіт про роботу та використання рухомого складу залізничного транспорту загального користування” – подають управління залізниць.

3 липня

-ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” – подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-ціни (житло) (квартальна) «Звіт про ціни на ринку житла»  подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу нерухомого майна.

4липня

-ф.№51-авто (місячна) “Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

До 4 липня

-ф.№1-зерно (піврічна) “Наявність і надходження зернових та олійних культур” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи,  які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

-ф.№11-заг (квартальна) “Надходження худоби та птиці на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком.

-ф.№13-заг (квартальна) “Надходження молока на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком.

Не пізніше 4 липня

-ф.№1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності,

-ф.№1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

4 липня

-ф.№51-ЦА (місячна) “Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають аеропорти, авіаперевізники усіх форм власності, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден.

-ф.№2-етр (місячна) “Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні підприємства, метрополітен.

До 7  липня

-ф.№21-заг (місячна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше 7 липня

-ф.№1-ПВ (місячна) “Звіт з праці” – подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

-ф.№1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці” – подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

-ф.№10-зез (квартальна) “Звіт про іноземні інвестиції в Україну” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов’язані з цим зобов’язання/вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

-ф.№13-зез (квартальна) “Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані, щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії нерезидентів в Україні.

 -ф.№1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

-ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) “Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

 7 липня

-ф.№1-послуги (місячна) “Звіт про обсяги реалізованих послуг” – подають юридичні особи усіх форм власності та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності.

До 10  липня

-ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) “Звіт про експорт (імпорт) послуг” – подають юридичні особи-резиденти України та їхні відокремлені підрозділи, усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні – органу державної статистики за місцезнаходженням; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1 – Головному управлінню регіональної статистики ;місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня1 – органу державної статистики за місцезнаходженням.

-ф.№1 (риба) (місячна) “Добування водних біоресурсів” – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

Не пізніше 10 липня

-ф.№5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування; органу державної статистики за місцезнаходженням

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання, органу державної статистики за місцезнаходженням – 2 примірники.

-ф.№1-буд (квартальна) “Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи-замовники.

-ф.№2-буд (квартальна) “Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи-замовникита місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

Не пізніше 14 липня

-ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з  відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

До 15 липня

-ф.№12-зв’язок (місячна) “Звіт про доходи від послуг зв’язку” – подають оператори зв’язку, провайдери та їх філії усіх форм власності.

-ф.№13-зв’язок (квартальна) “Звіт про наявність засобів зв’язку” – подають оператори зв’язку, провайдери та їх філії: усіх форм власності, які мають на своєму балансі технічні засоби зв’язку.

-ф.№11-зв’язок (квартальна) “Звіт про продукцію зв’язку” – подають оператори зв’язку усіх форм власності.

Не пізніше 15 липня

-ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) “Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу” – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами-органу державної статистики за місцезнаходженням.

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд(у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

Не пізніше 16 липня

- ф.1-торги (квартальна) ”Звіт проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ”подають юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади, та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)),  щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному управлінню регіональної статистики.

До 21 липня

-ф.№31-авто (квартальна) “Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські перевезення.

21 липня

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” – подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

22 липня

-ф.№1-ціни (пром) (місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають  юридичні особи, їх відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «В», «С», «D» (незалежно від основного виду діяльності).

-ф.№2 (місячна) “Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку” – подають органи державної статистики за місцезнаходження стосовно ринків, на яких здійснюється продаж сільгосппродуктів і худоби.

-ф.№А (місячна) “Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках” – подають юридичні особи, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, установленим органами державної статистики.

До 25 липня

 

-ф.№1-наука (квартальна) “Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” –подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи.

-ф.№1-ціни (послуги) (квартальна) “Звіт про ціни підприємств-виробників послуг” – подають суб’єкти господарювання, які визначені управлінням статистики охоронної та рекламної діяльності.

-ф.№3-лг (квартальна) “Лісогосподарська діяльність” – подають юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за встановленим переліком.

Не пізніше 25 липня

-ф.№3-торг (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства” – подають юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

-ф.№1-опт (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-НО (наука/оборона)  (квартальна) “Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

-ф.№1-біржа (квартальна) «Звіт про діяльність бірж» – подають товарні біржі – органу державної статистики за місцезнаходженням.

-ф.№1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами держ.стат.

-фінансова звітність (квартальна) – подають усі юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності , а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

-ф.№2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” – подають юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.