Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у червні 2015 року

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2015 році

 

Терміни подання статистичної звітності у червні 2015 року

До 2 червня

-ф.№37-сг (місячна) “Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше 2 червня

-ф.№4-мтп (місячна) “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

-ф.№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком встановленим органами державної статистики.

На 5 день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня

-ф.№4-сг (річна) “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015 року” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

До 4 червня

-ф.№1-зерно (місячна) “Наявність і надходження зернових та олійних культур” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи,  які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

Не пізніше 4 червня

-ф.№1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№51-авто (місячна) “Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

-ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

5 червня

-ф.№51-вод (місячна) “Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації” – подають підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності усіх форм власності, які експлуатують власні або орендовані судна.

Не пізніше 5 червня

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№4 (сільрада) (річна) “Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 2015року” – подають сільські, селищні,  міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

ф.№51-ЦА (місячна) “Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

-ф.№2-етр (місячна) “Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають юридичні особи , відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів  трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

-ф.№21-заг (місячна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком.

8 червня

         –ф.№1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт” –подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистки.

-ф.№1-ПВ (місячна) “Звіт з праці” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

 

До 10 червня

         -ф.№1-риба (місячна) “Добування  водних біоресурсів” – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

Не пізніше 10 червня

-ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремленні підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

Не пізніше12червня

–ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються  промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 червня

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – подають юридичні особи, які мають на балансі  або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

22 червня

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

-ф.№1-ціни (пром) (місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.