Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у лютому 2016 року

 

Терміни подання статистичної звітності у лютому 2016 року

 

До 2 лютого

-ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  за встановленим переліком.

Не пізніше 2 лютого

-ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

-ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які  здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком визначеним органами державної статистики.

Не пізніше 4 лютого

-ф.№1-зерно (місячна) «Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберегання» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики.

-ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» – подають  юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та  фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

-ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

 

Не пізніше 5 лютого

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають  спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають  спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  за переліком визначеним органами державної статистики.

-ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

-ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділиюридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів(пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

 

8 лютого

-ф.№9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» - подають установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України  „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

-ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком визначеним органами державної статистики.

ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

 

                                                          До 9 лютого

 

–ф.№8-нк  (річна)  «Звіт   про   діяльність   музею за 2015 рік»  –   подають музеї (юридичні особи).

–ф.№9-нк (річна)  «Звіт   про   діяльність   театру за 2015 рік» –  подають

театри (юридичні особи).

–ф.№12-нк (річна)  «Звіт про діяльність концертної організації,  професійного творчого колективу за 2015 рік»  –   подають   концертні  організації,  професійні творчі  колективи (юридичні особи).

 

                                              Не пізніше 9 лютого

-ф.№1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» - подають юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики.

 

Не пізніше 10 лютого

–ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

–ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

 

Не пізніше 12 лютого

-ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання,  каналізації, поводження з відходами» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

 

15 лютого

–ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

 

22  лютого

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи визначені за переліком органів державної статистики.

–ф.№1-ціни (пром)(місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції»  – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності визначені за переліком органів державної статистики.

 

29 лютого

- ф.№85-К (річна) “Звіт  дошкільного навчального закладу за рік” – подають юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти.

-ф.№3-наука (річна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи.

-ф. №7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 2015 році» – подають юридичні особи.

–ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» - подають юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

–ф.№2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»  – подають юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

–ф.№1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 2016 року»подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості.

–ф.№1-опт (річна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

–ф.№7-торг (річна) «Звіт про наявність торгової мережі» – подають юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.   

–ф.№3-торг (річна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із  роздрібної торгівлі.     

–ф.№1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2015 рік»– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщування; фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування.

–ф.№1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність за 2015 рік» – подають фізичні особи-підприємці – суб'єкти туристичної діяльності та юридичні особи – суб’єкти туристичної діяльності.

–ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2015 рік –подають юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження  підприємства» за 2015 рік –подають юридичні особи (підприємства) за переліком,визначеним органами державної статистики.

- ф.№2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований).

–ф.№2-ферм (річна) «Основні показники господарської  діяльності фермерського  господарства, малого підприємства у сільському господарстві»  – подають фермерські господарства, малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  за переліком, визначеним органом державної статистики.

–ф.№50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»  – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

–ф.№10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах»юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

-ф.№3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність» – подають  юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики.

ф.№2-тп (мисливство) (річна) «Ведення мисливського господарства» – подають юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» – подають  юридичні особи,   які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за  переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики.

-ф.№1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства» – подають  юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості переліком, визначеним органами державної статистики. 

–ф.№4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

–ф.№11-ер (річна) «Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії» – подають юридичні особи, відокремлені  підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії  менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення.

–ф.№11-мтп (річна) «Звіт про результати використання палива, тепло енергії та електроенергії» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище.

–ф.№11-мтп (вер)(річна) «Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів» – подають разом зі звітом за формою №11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності.

–ф.№11-мтп (паливо)(річна) «Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції (робіт)» – подають разом із звітом за ф.№11-мтп (річна) - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності.

–ф.№2-Б (річна) «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів» – подають юридичні особи  (акціонерні товариства -  емітенти цінних паперів).

–фінансова звітність (річна) – подають всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

–ф.№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт.

–ф.№1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» – подають юридичні особи за переліком, визначеним  органами державної статистики.

–ф.№1-ПВ(умови праці)(один раз на два роки) «Звіт про умови праці,пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№11-зез(ВПІ)(річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування» подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання \вимоги перед\ до пов’язаними(их) підприємствами,  що розташовані за кордоном, та\або інформацію щодо взаємозв’язків прямих інвесторів.

–ф.№12-зез(ВПІ)(річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування» подають юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги \ зобов’язання до\перед підприємств(ами) в рамках відносин прямого інвестування.