Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у жовтні 2014 року

Терміни подання статистичної звітності у жовтні 2014 року

Не пізніше 2 жовтня

-ф.№4-мтп (місячна) “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

До 2 жовтня

-ф.№37-сг (місячна) “Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

2 жовтня

-ф.№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи , які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” – подають юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС та АГНКС.

До 3 жовтня

-ф.№1-ціни (житло) “Звіт про ціни на ринку житла” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу нерухомого майна.

-ф.№51-зал (місячна) “Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування ” – подають управління залізниць.

3 жовтня

-ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

Не пізніше 3 жовтня

-ф.№51-авто (місячна) “Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

До 6 жовтня

-ф.№1-зерно (місячна) “Наявність і надходження зернових та олійних культур” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи  які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

-ф.№4-заг (місячна) «Надходження цукрових буряків на переробні підприємства» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків.

-ф.№11-заг (квартальна) “Надходження худоби та птиці на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком.

-ф.№13-заг (квартальна) “Надходження молока на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком.

-ф.№2-етр (місячна) “Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають юридичні особи, перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою, органу державної статистики за місцезнаходженням.

-ф.№51-ЦА (місячна) “Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають аеропорти, авіаперевізники усіх форм власності, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден.

Не пізніше 6 жовтня

-ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) “Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

-ф.№2-3 нк (один раз на рік) “Звіт вищого навчального закладу на початок 2014/15 навчального року” – подають вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації.

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

-ф.№1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг)” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи- підриємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№21-заг (місячна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше 7 жовтня

-ф.№1-ПВ (місячна) “Звіт з праці” – подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

-ф.№1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці” – подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

-ф.№1-послуги (місячна) “Звіт про обсяги реалізованих послуг”  подають юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності.

-ф.№1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами статистики.

-ф.№10-зез (квартальна) “Звіт про іноземні інвестиції в Україну” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов’язані з цим зобов’язання/вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів , а також філії та постійні представництва нерезидентів  в Україні.

-ф.№13-зез (квартальна) “Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії нерезидентів в Україні.

До 10 жовтня

–ф.№1 риба (місячна) “Добування водних біоресурсів” – подають юридичні особи,  які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні  органи  рибоохорони.

Не пізніше 10 жовтня

-ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

-ф.№5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

-ф.№2-буд (квартальна) “Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи-замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів,  послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-буд (квартальна) “Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи-замовники.

-ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) “Звіт про експорт (імпорт) послуг” – подають юридичні особи-резиденти України та їхні відокремлені підрозділи, усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні; місцеві органи  виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня.

Не пізніше 13 жовтня

-ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 жовтня

-ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) “Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу” – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну  діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

-ф.№11-зв’язок (квартальна) “Звіт про продукцію зв’язку” – подають юридичні  особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку та внесені до реєстрів операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв’язку, які веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

-ф.№12- зв’язок (квартальна) “Звіт про доходи від послуг зв’язку” – подають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку та внесені до реєстрів операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв’язку, які веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

-ф.№13-зв’язок (квартальна) “Звіт про наявність засобів зв’язку” – подають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікації і внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово- будівельні кооперативи) , надають населенню комунальні послуги.

До 20 жовтня

-ф.№31- авто(квартальна) “Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи усіх форм власності, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські перевезення та які мають ліцензії на їх виконання.

20 жовтня

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

22 жовтня

-ф.№1-ціни (пром) (місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції”подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями “B”,”C”,”D”(незалежно від основного виду діяльності).

23 жовтня

-ф.№А (місячна) “Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку” – подають юридичні особи, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, встановленим органами державної статистики.

24 жовтня

-ф.№2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” – подають юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

-ф.№1-наука (квартальна) “Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” –подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,  які виконували наукові та науково-технічні роботи.

До 27 жовтня

-ф.№3-лг (квартальна) “Лісогосподарська діяльність” – подають юридичні особи, яким надані у користування або власність ліси, за встановленим переліком.

Не пізніше 27 жовтня

-ф.№3-торг (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства” – подають юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи,  які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

-ф.№1-опт (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” – подають  юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-НО (наука/оборона)  (квартальна) “Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

-ф.№1-Б (квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

-фінансова звітність (квартальна) – подають усі юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності , а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

До   31   жовтня

-ф.№51-вант(раз на півроку) “Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами–підприємцями на комерційній основі” – подають фізичні особи–підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом.