Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у листопаді 2015 року

Терміни подання статистичної звітності у листопаді 2015 року

До 2 листопада

–ф.№37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не  пізніше  2  листопада

–ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

–ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» – подають юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, за переліком встановленим органами державної статистики.

До 4 листопада

–ф.№4-заг (місячна) «Надходження цукрових буряків на переробні підприємства» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків.

–ф.№1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

Не пізніше 4 листопада

ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення»  – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

–ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

            -ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

–ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» – подають юридичні особи , основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

Не пізніше 5 листопада

ф.№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком.

           ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською  електричкою.

           ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

–ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

–ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

9 листопада

            –ф.№1-ІП (квартальна) «Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку» – подають юридичні особи, які знаходяться у спеціальних  (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих  зонах або  на територіях інвестиційні проекти (за кожним проектом).

Не пізніше 9 листопада

            –ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

            –ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим   органами державної статистики.

До 10 листопада

–ф.№1 риба (місячна) «Добування водних біоресурсів» – подають юридичні особи,  які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні  органи  рибоохорони.

Не пізніше 10 листопада

            –ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

            –ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні  операції з товарами, що не проходять митного декларування.

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів,  послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

Не пізніше 12 листопада

            -ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

16  листопада

            –ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

До 20 листопада

           –ф.№51-пас(тижнева)(2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» – подають фізичні особи-підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодами, укладеними з органами місцевої влади усіх рівнів.

20 листопада

–ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

23 листопада 

            –ф.№1-ціни (пром)(місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.