Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у грудні 2014 року

Терміни подання статистичної звітності у грудні 2014 року

Не пізніше 2 грудня

–ф.№4-мтп (місячна) “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності , які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

До 2 грудня

ф.№9-б-сг (річна) “Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2014 року” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

ф.№29-сг (річна) “Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2014 року” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

ф.№29-сг (меліорація) (річна) “Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2014року з политих зрошуваних земель, з осушених земель” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на меліорованих землях.

-ф.№24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  за встановленим переліком.

2 грудня

–ф.№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком встановленим органам державної статистики.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів” – подають юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через АЗС та АГНКС.

До 3 грудня

–ф.№51-зал (місячна) “Звіт про роботу та використання рухомого складу залізничного транспорту загального користування” – подають управління залізниці.

3 грудня

–ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

До 4 грудня

–ф.№1-зерно (місячна) “Наявність і надходження зернових та олійних культур” – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

-ф.№4-заг (місячна) “Надходження цукрових буряків на переробні підприємства” – подаютьюридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують та здійснюють закупівлю і перероблення цукрових буряків.

Не пізніше 4 грудня

-ф.№1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами” – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають  юридичні особи, відокремленні підрозділи юридичних осіб, які виробляють  продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№51-авто (місячна) “Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають  юридичні особи та їх відокремлені підрозділи основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання.

До 5 грудня

–ф.№21-заг (місячна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

–ф.№2-етр (місячна) ”Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні підприємства, метрополітен.

–ф.№51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення (транспортування пасажирів (вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

Не пізніше 5 грудня

–ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

–ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

8 грудня

–ф.№1-ПВ (місячна) ”Звіт з праці” – подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

–ф.№1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

Не пізніше 8 грудня

–ф.№1-послуги (місячна) ”Звіт про обсяги реалізованих послуг” – подають юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності.

Не пізніше 10 грудня

–ф.№1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають  юридичні особи , які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

До 10 грудня

–ф.№1 (риба) (місячна) “ Добування водних біоресурсів” – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні органи рибохорони.

Не пізніше 12 грудня

-ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15  грудня

–ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії”подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи) надають населенню комунальні послуги.

22  грудня

–ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві”– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

–ф.№1-ціни (пром) (місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” –подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями “B”,”C”,”D”(незалежно від основного виду діяльності).

23 грудня

–ф.№2 (місячна) “Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку” – подають ограни державної статистики за місцезнаходженням стосовно ринків, на яких здійснюється продаж сільгосппродуктів і худоби.

–ф.№ А (місячна) “Бланк обліку розмірів продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку” – подають юридичні особи, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, встановленим органами державної статистики.