Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у квітні 2014 року

Терміни подання статистичної звітності у квітні 2014 року

1 квітня

–ф.№7-ПВ (один раз на 4 роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

Не пізніше 2 квітня

–ф.№4-мтп (місячна) “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

–ф№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за переліком встановленим органами державної статистики.

–ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» – подають юридичні особи (підприємства) та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС та АГНКС.

До 2 квітня

–ф.№37-сг (місячна) “Cівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

–ф.№24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

3 квітня

–ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообігу” – подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

–ф.№51-авто (місячна) “Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

–ф.№51-зал (місячна) “Звіт про роботу та використання рухомого складу залізничного транспорту загального користування”подають управління залізниці.

–ф.№1-ціни (житло)(квартальна) “Звіт про  ціни на ринку житла» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу нерухомого майна; органу державної статистики за місцезнаходженням.

До 4 квітня

–ф.№1-зерно (місячна) “Наявність і надходження зернових та олійних культур” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

–ф.№11-заг (квартальна) „Надходження худоби та птиці на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком.

–ф.№13-заг (квартальна) „Надходження молока на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком.  

Не пізніше 4 квітня

-ф.№1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) за видами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються  промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

До 5 квітня

–ф.№21-заг (місячна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

–ф.№51-ЦА (місячна) ”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден.

–ф.№2-етр (місячна) ”Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні підприємства, виробничі об’єднання „Міськелектротранс”, що підпорядковані органам комунального господарства, підприємства та організації, які мають на своєму балансі трамвайне (тролейбусне) господарство, виробничі управління метрополітенів.

Не пізніше 5 квітня

-ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) “Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Не пізніше 7 квітня

-ф.№1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

–ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

–ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

7 квітня

–ф.№10-зез (квартальна) „Звіт про іноземні інвестиції в Україну” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов’язані з цим зобов’язання/вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

–ф.№13-зез (квартальна) „Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії  нерезидентів в Україні.

–ф.№1-послуги (місячна) ”Звіт про обсяги реалізованих послуг” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.

–ф.№1-ПВ (місячна) ”Звіт з праці” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

–ф.№1-ПВ (квартальна) ”Звіт з праці” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

До 10 квітня

–ф.№1-риба (місячна) „Добування водних живих ресурсів” – юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність,  за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

Не пізніше 10 квітня

–№2-буд (квартальна) ”Звіт про реалізацію дозвільного документу на виконання будівельних робіт” – подають  юридичні особи –  замовники та місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

–ф.№1-буд (квартальна) ”Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи – замовники.

-ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) (річна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

10 квітня

–ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про експорт (імпорт) послуг” – подають юридичні особи-резиденти України та їхні відокремлені підрозділи, усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні _ органу державної статистики за місцезнаходженням; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів – Головному управлінню регіональної статистики; місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня .

Не пізніше 11 квітня

–ф.№1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

Не пізніше 12 квітня

–ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються  промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 квітня

–ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу” – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ)(місячна)( “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи),  надають населенню комунальні послуги.

–ф.№12-зв’язок (квартальна) ”Звіт про доходи від послуг зв’язку” – подають оператори зв’язку та їх відокремлені підрозділи, які мають ліцензію на надання послуг зв’язку, провайдери.

-ф.№13-зв’язок (квартальна) „Звіт про наявність засобів зв’язку” – подають оператори зв’язку, провайдери та їх відокремлені підрозділи, які мають на своєму балансі (або орендують) технічні засоби зв’язку.

–ф.№11-зв’язок (квартальна) “Звіт про продукцію зв’язку” – подають оператори зв’язку та їх відокремлені підрозділи.

21 квітня

-ф.№31-авто (квартальна) „Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

22 квітня

–ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” – подають будівельно-монтажні та ремонтні організації.

–ф.№1-ціни (пром) (місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають промислові підприємства.

–ф.№2 (місячна) “Бланк обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на міському ринку” – подають ринки, на яких здійснюється продаж сільгосппродуктів і худоби, за переліком, встановленим органами державної статистики.

–ф.№А (місячна) “Бланк обліку розмірів продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках” – подають ринки, на яких здійснюється продаж сільгосппродуктів і худоби, за переліком, встановленим органами державної статистики.

Не пізніше 25 квітня

–ф.№1-Б (квартальна) “Звіт про взаєморазрахункі з нерезидентами» – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики .

-ф.№1-НО (наука/оборона)  (квартальна) “Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

–ф.№2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” – подають юридичні особи –  підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

–ф.№1-опт (квартальна)”Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” – подають суб’єкти господарювання – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-фінансова звітність (квартальна) – подають усі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

До 25 квітня

–ф.№3-торг (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі ресторанного господарства” – подають підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства інші підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

–ф.№3-лг (квартальна) “Лісогосподарська діяльність” – подають юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за встановленим переліком.

–ф.№1-наука (квартальна) “Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи.

25 квітня

–ф.№1-ціни (послуги) (квартальна) ”Звіт про ціни підприємств-виробників послуг” – подають юридичні особи, які надають послуги з проведення розслідувань та забезпечення безпеки, з рекламної діяльності, з прибиранням виробничих та житлових приміщень.