Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у квітні 2015 року

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2015 році

 

Терміни подання статистичної звітності у квітні 2015 року

Не пізніше 2 квітня

–ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

–ф№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які  здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком визначеним органами державної статистики.

До 2 квітня

–ф.№37-сг (місячна) «Cівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

–ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

3 квітня

–ф.№1-ціни (житло)(квартальна) «Звіт про  ціни на ринку житла» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу нерухомого майна; органу державної статистики за місцезнаходженням.

Не пізніше 6 квітня

–ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообігу» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

–ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та  фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

–ф.№1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

–ф.№11-заг (квартальна) «Надходження худоби та птиці на переробні підприємства» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком.

–ф.№13-заг (квартальна) «Надходження молока на переробні підприємства» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком.  

-ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються  промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

–ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремленні підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

–ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

-ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

–ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

–ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.
–ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

Не пізніше 7 квітня

-ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи,  за переліком,  установленим органами державної статистики.

–ф.№10-зез (квартальна) «Звіт про іноземні інвестиції в Україну» – подають юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції  від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

–ф.№13-зез (квартальна) «Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу» – подають юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон.

7 квітня

–ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за  переліком, визначеним органами  державної статистики.

–ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»  – подають юридичні особи, відокремлені  підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

До 10 квітня

–ф.№1-риба (місячна) «Добування водних біоресурсів» – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність,  за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

10 квітня

–ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» – подають юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні – органу державної статистики за місцезнаходженням; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів; зовнішньоторговельні об`єднання фірми, акціонерні товариства, що діють на території всієї України, та головні офіси яких розташовані в м. Києві – Головному управлінню регіональної статистики; місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня; органу державної статистики за місцезнаходженням.

Не пізніше 10 квітня

-ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) (річна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

-№2К-П (квартальна) “Анкета для промислового підприємства - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами  державної статистики;

-№2К-С (квартальна) “Анкета для сільськогосподарського підприємства - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами державної статистики;

-№2К-Б (квартальна) “Анкета для будівельного підприємства - надають юридичні особи за переліком, визначеним органами  державної статистики;

-№2К-Т (квартальна) “Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклівнадають  юридичні особи за переліком, визначеним органами   державної статистики;

-№2К-СП (квартальна) “Анкета для підприємства сфери послугнадають юридичні особи за переліком,  визначеним органами державної   статистики;

-№2К-П інв (два рази на рік) Анкета для промислового підприємства (інвестиції) – надають юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

 

Не пізніше 14 квітня

–ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються  промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 квітня

–№2-буд (квартальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт » – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

–ф.№1-буд (квартальна) «Інформація про об’єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва » – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовники.

–ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ)(місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи),  надають населенню комунальні послуги.

Не пізніше 20 квітня

-ф.№31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

ф.№14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв`язку» – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сферах телекомунікацій та поштового  зв'язку.

20 квітня

–ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

22 квітня

–ф.№1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 25 квітня

–ф.№1-Б (квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики .

–ф.№2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» – подають юридичні особи –  підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

-фінансова звітність (квартальна) – подають усі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Не пізніше 27 квітня

-ф.№1-НО (наука/оборона)  (квартальна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

–ф.№1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» – подають суб’єкти господарювання – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

–ф.№3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

 –ф.№3-лг (квартальна) «Лісогосподарська діяльність» – подають юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком визначеним  органами державної статистики.

  –ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт  про обсяги реалізованих послуг» – подаютьюридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.