Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у жовтні 2015 року

Терміни подання статистичної звітності у жовтні 2015 року

До 2 жовтня

-ф.№37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше 2 жовтня

-ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

-ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» – подають юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі,  за переліком визначеним органами державної  статистики.

До 5 жовтня

-ф.№1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи  які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

-ф.№4-заг (місячна) «Надходження цукрових буряків на переробні підприємства» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків.

 -ф.№11-заг (квартальна) «Надходження худоби та птиці на переробні підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком.

-ф.№13-заг (квартальна) «Надходження молока на переробні підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком.

5 жовтня

-ф.№1-ціни (житло) (квартальна) «Звіт про ціни на ринку житла» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу нерухомого майна.

Не пізніше 5 жовтня

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

-ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні  й (або) пасажирські автоперевезення.

-ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською  електричкою.

-ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

-ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» – подають юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

-ф.№2-3 нк (один раз на рік) «Звіт вищого навчального закладу на початок 2015/16 навчального року»– подають вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації.

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

 -ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

           Не пізніше 7 жовтня

-ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

-ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами  державної статистики.

-ф.№10-зез (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» – подають

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

-ф.№13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» - подаютьюридичні особи (резиденти),  які здійснили прямі інвестиції за кордон.

-ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

До 12 жовтня

–ф.№1 риба (місячна) «Добування водних біоресурсів» – подають юридичні особи,  які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні  органи  рибоохорони.

Не пізніше 12 жовтня

-ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

-ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» – подають юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні, центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів, зовнішньоторговельні об'єднання  фірми, акціонерні товариства, місцеві органи виконавчої влади - розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня.

-ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з  відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

          -№2К-П (квартальна) «Анкета для промислового підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами  державної статистики;

          -№2К-С (квартальна) «Анкета для сільськогосподарського підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами державної статистики;

-№2К-Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним органами  державної статистики;

-№2К-Т (квартальна) «Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів»надають  юридичні особи за переліком, визначеним органами   державної статистики;

-№2К-СП (квартальна) «Анкета для підприємства сфери послуг»надають юридичні особи за переліком,  визначеним органами державної   статистики.

Не пізніше 15 жовтня

-ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

-ф.№1-буд (квартальна) « Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-замовники.

-ф.№2-буд (квартальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об'єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

Не пізніше 16 жовтня

-ф.1-торги (квартальна) «Звіт про здійснення державних закупівель»подають юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)).

Не пізніше 20 жовтня

-ф.№31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності  яких є вантажні й (або) пасажирські  автоперевезення.

-ф.№14-зв`язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сферах телекомунікацій та поштового  зв'язку.

20 жовтня

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

22 жовтня

-ф.№1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 25 жовтня

-ф.№1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

       - фінансова звітність (квартальна) – подають усі юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Не пізніше 26 жовтня

-ф.№3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

-ф.№1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-НО (наука/оборона)  (квартальна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення» – подають юридичні особи,  які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

-ф.№2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» – подають юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

 -ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.

-ф.№3-лг (квартальна) «Лісогосподарська діяльність» – подають юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за  переліком, визначеним органами державної статистики.

30   жовтня

 -ф.№51-вант(2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи–підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» – подають фізичні особи–підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом.