Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у січні 2015 року

 

Терміни подання статистичної звітності у січні 2015 року

До  5  січня

- ф. № 2-етр (місячна) „Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні підприємства, виробниче об’єднання „Міськелектротранс”, що підпорядковане органам комунального господарства, підприємства та організації, які мають на своєму балансі трамвайне (тролейбусне) господарство, виробниче управління метрополітенів.

   5   січня

- ф.№1-ціни (житло) (квартальна) – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості.

- ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

- ф.№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком встановленим органам державної статистики.

- ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів” – подають юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через АЗС та АГНКС.

-ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Не пізніше 5 січня

- ф.№4-мтп (місячна) ”Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

-ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

- ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції  (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

- ф.№1-зерно (піврічна) “Наявність і надходження зернових та олійних культур” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

- ф.№11-заг (квартальна) ”Надходження худоби та птиці на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком.

- ф.№13-заг (квартальна) ”Надходження молока на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні перероблені потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком.

ф.№4-заг (місячна) ”Надходження цукрових буряків на переробні підприємства” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків.

- ф.№ 24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше 5 числа  місяця,  наступного за  звітним

- ф.№51-авто (місячна) ”Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

- ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) ”Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”  – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

- ф.№1-субсидії (ЖКГ)(місячна) ”Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

- ф.№51-ЦА (місячна) “Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів, вантажів (пошти) власним та орендованим парком повітряних суден.

12  січня

-ф.№1-послуги (місячна) ”Звіт про обсяги реалізованих послуг” – подають юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності. 

- ф.№1-кб (місячна) ”Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.     

–ф.№10-зез (квартальна) „Звіт про іноземні інвестиції в Україну” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов’язані з цим зобов’язання/ вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

–ф.№13-зез (квартальна) „Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу” – подають юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії нерезидентів в Україні.

- ф.№1-ПВ (місячна) ”Звіт з праці” – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за  переліком, визначеним органами  державної статистики.

- ф.№1-ПВ (квартальна) ”Звіт з праці” – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

ф.№1-буд (квартальна) ”Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи – замовники.

– ф.№2-буд (квартальна) ”Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт” – подають  юридичні особи –  замовники та місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи - підприємці.

Не пізніше  12 січня

–ф.№5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

–ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) „Звіт про експорт (імпорт) послуг” – подають юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні – органу державної статистики за місцезнаходженням; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів; зовнішньоторговельні об`єднання фірми, акціонерні товариства, що діють на території всієї України, та головні офіси яких розташовані в м. Києві – Головному управлінню регіональної статистики; місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня; органу державної статистики за місцезнаходженням.

- ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на ввіз (вивіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

–ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються  промисловими видами діяльності.

- ф.№1-ПО (поставки)(місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

-№2К-Т (квартальна) “Анкета для підприємства роздрібної торгівлі» - подають юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики.

-№2К-П (квартальна) “Анкета для промислового підприємства» - подають юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики.

-№2К-СП (квартальна) “Анкета для підприємств сфери послуг» - подають юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики.

-№2К-С (квартальна) “Анкета для сільськогосподарського підприємства » - подають юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики.

-№2К-Б (квартальна) “Анкета для будівельного підприємства» - подають юридичні особи, визначені за переліком органів державної статистики.

Не пізніше 15 січня

- ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) ”Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу” – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) ”Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

-ф.№12-зв’язок (місячна) ”Звіт про доходи від послуг зв’язку” – подають Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку та внесені до реєстрів операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв’язку.

-ф.№11-зв’язок (квартальна) ”Звіт про продукцію зв’язку” – подаютьюридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку та внесені до реєстрів операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв’язку.

-ф.№13-зв’язок (квартальна) ”Звіт про наявність засобів зв’язку” – подають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Не пізніше 16 січня

- ф.1-торги (квартальна) ”Звіт проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ”подають юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності": Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі; центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади, та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)),  щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному управлінню регіональної статистики.

До 20 січня

- ф.№6-сільрада (річна) “Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства“ – подають сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

- ф.№1-риба (річна) “ Добування водних  біоресурсів” – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони.

- ф.№24 (річна) “Стан тваринництва“ – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

- ф.№1-каналізація (річна) “Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають каналізаційні споруди і здійснюють відведення стічних вод від житлових будинків та комунально-побутових організацій.

- ф.№4-житлофонд (річна) “Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень” – подають органи місцевого самоврядування (квартвідділи) та підприємства усіх видів економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний облік.

- ф.№31-авто (квартальна) ”Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення” – подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

20 січня

- ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

Не пізніше 20 січня

- ф.№43 зв’язок (річна) “Звіт про телефонізацію об’єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування” – подають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

-ф.№1-НК (річна) “Звіт про роботу аспірантури та докторантури” – подають вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру або докторантуру. 

–ф.№12 торг  (річна) «Про наявність і використання торгової мережі на ринках  та реалізацію сільськогосподарської продукції на них» –  подають юридичні особи, фізичні особи-підприємці які мають ринки.

- ф.№1-теп (річна) “Звіт про постачання теплоенергії” - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, підприємства теплових мереж, та інші підприємства і організації), які мають на балансі котельні та теплові мережі і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби.

- ф.№1-газ (річна) “Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу” - подають юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби.

- ф.№1-водопровід (річна) “Звіт про роботу водопроводу окремої водопровідної мережі” – подають юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби.

- ф.№6 –тп (ес) (річна) “Звіт про роботу  електростанції” - подають юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше.

- ф.№85-К (річна) “Звіт  дошкільного навчального закладу за рік” – подають дошкільні навчальні заклади.

- ф.№1-ПГО (річна) “Звіт про зареєстровані громадські об`єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації за рік - подають структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міста обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру; органу державної статистики за місцезнаходженням.

- ф.№1-АП (річна) “Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності” – подають органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

- ф.№21-заг (річна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком.

- ф.№2-ТП (повітря) (річна) “Звіт про охорону атмосферного  повітря” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за  переліком, визначеним органами державної статистики.   

Не пізніше 20 числа місяця,наступного за звітним періодом

- ф.№14-зв`язок (квартальна)Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку– подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сферах телекомунікацій та поштового  зв'язку.

22 січня

–ф.№1-ціни (пром)(місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

26 січня

ф.№1-НО (наука/оборона) (квартальна) „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

ф.№1-біржа (квартальна) “Звіт про діяльність біржі” – подають товарні біржі.

–ф.№2-інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” – подають юридичні особи –підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування органу державної статистики за місцезнаходженням.

–ф.№1-ціни (послуги) (квартальна) ”Звіт про ціни підприємств-виробників послуг” – подають юридичні особи, та їхні відокремлені підрозділи, для яких основним видом економічної діяльності є надання послуг з операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям з переліком, встановленим органами державної статистики.