Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у серпні 2014 року

Терміни подання статистичної звітності у серпні 2014 року

До 4 серпня

-ф.№37-сг (місячна) “Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт” – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№24-сг (місячна) “Стан тваринництва” – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

-ф.№51-авто (місячна) “Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” – подають  юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

-ф.№1-зерно (місячна) “Наявність і надходження зернових та  олійних культур” – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробкою зернових та олійних культур.

4 серпня

-ф.№51-зал (місячна) “Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничим транспортом загального користування – подають управління залізниці.

-ф.№1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот” – подають юридичні особи (підприємства) , їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” подають фізичні особи-підприємці, юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС та АГНКС.

-ф.№1-опт (місячна) “Звіт про обсяг оптового товарообороту” – подають юридичні особи усіх, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

Не пізніше 4 серпня

-ф.№4-мтп (місячна) “Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках  енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти – органу державної статистики за місцем здійснення діяльності.

-ф.№1-П (місячна) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами” – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими  видами діяльності; фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) “Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

До 5 серпня

-ф.№51-ЦА (місячна) ”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” – подають аеропорти, авіаперевізники усіх форм власності, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден.

-ф.№21-заг (місячна) “Реалізація сільськогосподарської продукції” – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№2-етр (місячна) ”Звіт про роботу міського електротранспорту” – подають трамвайні, тролейбусні, трамвайно-тролейбусні підприємства, метрополітен. 

Не пізніше 5 серпня

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах.

–ф. № 2К – С (квартальна) «Анкета для сільськогосподарського підприємства» - подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є сільське господарство, за переліком, встановленим органом державної статистики;

–ф. № 2К – П (квартальна) «Анкета для промислового підприємства» - подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є промисловість, за переліком, встановленим органом державної статистики;

–ф. № 2К – Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства» - подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є будівництво, за переліком, встановленим органом державної статистики;

–ф. № 2К – Т (квартальна) «Анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладами для автотранспортних засобів» - подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортнихзасобів за переліком, встановленим органом державної статистики;

–ф. № 2К – Тр (квартальна) «Анкета для транспортного підприємства» - подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є транспорт, за переліком, встановленим органом державної статистики;

–ф. № 2К – СП (квартальна) «Анкета для підприємства сфери послуг» - подають підприємства – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг, за переліком, встановленим органом державної статистики.

Не пізніше 7 серпня

-ф.№1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим  органами державної статистики.

-ф.№1-ПВ (місячна) ”Звіт з праці” – подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики.

 До 7 серпня

-ф.№1-послуги (місячна) ”Звіт про обсяги реалізованих послуг” – подають юридичні особи усіх форм власності та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності.

До 11 серпня

–ф.№1 риба (місячна) “Добування водних  біоресурсів” – подають юридичні особи, які здійснюють  рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

11 серпня

-ф.№1-ЕІО (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” – подають юридичні особи, відокремлені підродили юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання.

-ф.№5-ЗЕЗ (місячна) “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування; органу державної статистики за місцезнаходженням.

Не пізніше 11 серпня

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) “Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

–ф.№1-ІП (квартальна) "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях приоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або та територіях інвестиційні проекти (за кожним проектом).

Не пізніше 12 серпня

-ф.№1-ПЕ (місячна) “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів. переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з  відходами” – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 серпня

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) “Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” – подають юридичні особи, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

20 серпня

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) “Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” – подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

22 серпня

-ф.№1-ціни (пром) (місячна) “Звіт про ціни виробників промислової продукції” – подають  юридичні особи, їх відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «В», «С», «D» (незалежно від основного виду діяльності).

-ф.№2 (місячна) “Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку” – подають органи державної статистики за місцезнаходження стосовно ринків, на яких здійснюється продаж сільгосппродуктів і худоби.

-ф.№А (місячна) “Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міських ринках” – подають юридичні особи, які мають ринки з продажу сільгосппродуктів і худоби, за переліком, установленим органами державної статистики.