Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у липні 2015 року

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2015 році 

 

Терміни подання статистичної звітності у липні 2015 року

До 2 липня

-ф.№37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

-ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше 2 липня

-ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

-ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком визначеним органами державної статистики.

3 липня

-ф.№1-ціни (житло) (квартальна) «Звіт про ціни на ринку житла»  подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі, продажу нерухомого майна.

До 6 липня

-ф.№1-зерно (піврічна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи,  які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур.

-ф.№11-заг (квартальна) «Надходження худоби та птиці на переробні підприємства» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком.

-ф.№13-заг (квартальна) «Надходження молока на переробні підприємства» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком.

Не пізніше 6 липня

-ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

-ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні  й (або) пасажирські автоперевезення.

-ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

-ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською  електричкою.

-ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

-ф.№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» – подають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

 -ф.№5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» – подають юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

-ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

-ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

Не пізніше 7 липня

-ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

-ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами  державної статистики.

-ф.№10-зез (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» – подають

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

         -ф.№13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» - подаютьюридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон.

-ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

До 10 липня

          -ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» – подають юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні, центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів, зовнішньоторговельні об'єднання  фірми, акціонерні товариства, місцеві органи виконавчої влади - розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня.

-ф.№1-риба (місячна) «Добування водних біоресурсів» – подають юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

Не пізніше 10 липня

-ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

-ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

-ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

-№2К-П (квартальна) «Анкета для промислового підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами  державної статистики;

-№2К-С (квартальна) «Анкета для сільськогосподарського підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним  органами державної статистики;

-№2К-Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства» - надають юридичні особи за переліком, визначеним органами  державної статистики;

-№2К-Т (квартальна) «Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів»надають  юридичні особи за переліком, визначеним органами   державної статистики;

-№2К-СП (квартальна) «Анкета для підприємства сфери послуг»надають юридичні особи за переліком,  визначеним органами державної   статистики;

Не пізніше 13 липня

-ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з  відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 липня

-ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

-ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

-ф.№1-буд (квартальна) « Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-замовники.

-ф.№2-буд (квартальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об'єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

Не пізніше 16 липня

-ф.1-торги (квартальна) «Звіт про здійснення державних закупівель»подають юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

       Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств))

        – головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві;

        центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади, та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)),  щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)

         – Головному управлінню регіональної статистики.

20 липня

-ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

Не пізніше 20 липня

-ф.№31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності  яких є вантажні й (або) пасажирські  автоперевезення.

-ф.№14-зв`язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку» - подають юридичні особи , відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сферах телекомунікацій та поштового  зв'язку.

22 липня

-ф.№1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 25 липня

-ф.№1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» – подають юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

-фінансова звітність (квартальна)подають усі юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

До 27 липня

-ф.№3-лг (квартальна) «Лісогосподарська діяльність» – подають юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики.

Не пізніше 27 липня

-ф.№3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

-ф.№1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

-ф.№1-НО (наука/оборона)  (квартальна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення» – подають юридичні особи,  які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

-ф.№2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції» – подають юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

-ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» - подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.

-ф.№1-наука (піврічна) «Звіт про виконання наукових та науково – технічних робіт» -подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконували наукові та науково-технічні роботи.