Статистичний календар

Терміни подання статистичної звітності у вересні 2015 року

 

Терміни подання статистичної звітності у вересні 2015 року

Не пізніше 1 вересня

–ф.№1-от (один раз на рік) «Звіт дитячого оздоровчого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 2015р.» – подають дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

Не пізніше 2 вересня

–ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

–ф.№1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» – подають юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі,  за переліком встановленим органами державної статистики.

До 2 вересня

ф.№37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

ф.№24-сг (місячна) «Стан тваринництва» – подають  юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

Не пізніше  4 вересня

ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності.

ф.№1-ПО (місячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

ф.№51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні  й (або) пасажирські автоперевезення.

ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС.

ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» – подають юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

До 4 вересня

–ф.№1-зерно (місячна) «Наявність  і надходження зернових та олійних культур» – подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробкою зернових та олійних культур.

Не пізніше 7 вересня

ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) «Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) «Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива» – подають спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

–ф.№21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» – подають юридичні особи,  які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком.

ф.№51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

ф.№2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською  електричкою.

ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики.

–ф.№1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

До 10 вересня

–ф.№1-(риба) (місячна) «Добування водних біоресурсів» – подають юридичні особи,  які  здійснюють рибогосподарську діяльність,  за встановленим переліком, територіальні органи рибоохорони.

Не пізніше 10 вересня

ф.№5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» – подають юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

ф.№1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» – подають юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

ф.№1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення.

Не пізніше 14 вересня

–ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами» – подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 15 вересня

–ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» – подають  юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги.

21 вересня

ф.№1-ціни (буд) (місячна) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» – подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи.

22 вересня

ф.№1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – подають  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності.

Не пізніше 30 вересня

–ф.№77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку у 2015 році » (станом на 1 вересня) – подають відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів.